Skip to main content
Hier bouwt BINX aan nieuwe huisvesting

Nieuwbouw DV&O Zaanstad

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, gaat BINX Smartility de nieuwe huisvesting voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) realiseren. Vanuit een Europese Dialoogprocedure heeft BINX de opdracht gegund gekregen voor het ontwerp, de bouw én een 15-jarig onderhoudscontract van dit unieke complex. Het nieuw te bouwen pand grenst aan de Polder Westzaan als Natura 2000 gebied, waardoor er in het ontwerp ook veel aandacht is voor de integratie van natuur en gebouw.

Het toekomstige gebouw met een oppervlakte van circa 7.650 m² is het eerste nieuwbouwproject voor DV&O in heel Nederland, een unicum dus! De nieuwbouw bestaat uit één deel met kantoor- en vergaderfuncties, opleidingsruimten, oefenruimten en ruimte voor executieven en een tweede deel voor een voertuigstalling. In een multidisciplinair ontwerpteam met onder andere studio PROTOTYPE is de nieuwbouw ontworpen als een heldere structuur op basis van groene lichthoven.

De verschillende programma onderdelen zijn duidelijk herkenbaar en gaan via de hoven een interactie aan met het voorliggende natuurgebied. De parametrische vormgeving van de gevel en een biobased houten bouwstructuur geven vorm aan de duurzaamheidsambities en geven het ontwerp als nieuwe huisvesting voor DV&O een eigen identiteit.

Zien wij iets over het hoofd? Of heb je een vraag?

Nieuwsberichten

door BINX
6 oktober 2023

Laatste heiwerkzaamheden

Beste buurtbewoner,

We willen u graag informeren dat de laatste fase van de heiwerkzaamheden gepland staan in de week van 09-10-23 tot en met woensdag 13-10-23. Tijdens deze dagen zullen er nog enkele heiwerkzaamheden plaatsvinden om de paalfundering van het gebouw te voltooien. We streven ernaar om deze werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren om de overlast tot een minimum te beperken.

De eerdere heiwerkzaamheden verliepen erg voorspoedig, maar zijn onderbroken door het boren van de WKO-bron. Met deze ondergrondse warmtebron wordt het gebouw dadelijk duurzaam verwarmd. De tijdelijke onderbreking van de heiwerkzaamheden was noodzakelijk om de veiligheid van ons bouwteam en uw buurt te waarborgen. We verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken die dit met zich meebracht en danken u voor uw begrip.

Vanzelfsprekend proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via de contactpagina van deze website.

Met vriendelijke groet,

Team DV&O

door BINX
27 juli 2023

BINX gaat nieuwbouw DV&O Zaanstad realiseren!

Wij zijn trots om bekend te mogen maken dat wij, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf,  de nieuwe huisvesting voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) mogen gaan realiseren. Vanuit een Europese Dialoogprocedure hebben wij dit uitdagende project gegund gekregen voor het ontwerp, de bouw én een 15-jarig onderhoudscontract. In het ontwerp is ook veel aandacht is voor de integratie van natuur en gebouw, aangezien het nieuw te bouwen pand grenst aan de Polder Westzaan als Natura 2000 gebied.

Route naar de bouwplaats

Voor transport en routing naar de bouwplaats kan er genavigeerd worden naar de volgende adressen.Justitieel Complex Zaanstad Smeet 1 1551 NG Westzaan


Planning

  • Start Heien

    september 2023
  • Hoogste Punt

  • Oplevering